Loggery dedykowane monitorowaniu kontroli urządzeń chłodzenia pomagają zapewnić świeżość i jakość produktów. Urządzenia takie często stosowane w przemyśle farmaceutycznym, żywnościowym oraz wszędzie tam gdzie zmiany temperatury mają kluczowe znaczenia dla produktu końcowego. Loggery te pomagają również w walidacji procesów przechowalniczych jak i oceny prawidłowości transportu.

Precyzyjne, wysokiej jakości loggery służące do dokładnych pomiarów dedykowane specjalnie dla prac nad rozwojem nowych produktów, do badań akademickich oraz do szerokiej gamy eksperymentów naukowych. Linia tych loggerów mierzy i rejestruje temperaturę, wilgotność, ciśnienie oraz wstrząsy. Urządzenia te są zaawansowane technologicznie, wiarygodne i bardzo dokładne co czyni je niezastąpionymi w procesach R&D.

Monitorowanie warunków środowiska w jakim przechowywane są dzieła sztuki jest kluczowe dla zachowania ich we właściwym stanie. Loggery MadgeTech mogą być wykorzystane do monitorowania temperatury , wilgotności i poziomu ciśnienia zarówno w salach wystawowych jak i w przechowalni. Urządzenia te zdolne są również do monitorowania wstrząsów podczas transportu dzieł sztuki.

Precyzyjne loggery do pracy laboratoryjnej monitorują temperaturę w chłodziarkach, zamrażarkach , pomieszczeniach do przechowywania oraz podczas transportu. Często używane są do walidacji procesów w autoklawach, do monitorowania inkubatorów i w testów upadkowych Seria tych loggerów mierzy i rejestruje : temperaturę, wilgotność, ciśnienie oraz wstrząs

Loggery MadgeTech znalazły zastosowanie w szerokiej gamie urządzeń monitorujących środowisko. Stosowane są do pomiaru prędkości wiatru , temperatury, wilgotności, opadów , wilgotności gleby oraz ciśnienia barycznego. Wiele modeli jest dostępnych : wielokanałowe, zanurzeniowe, wolnostojące czy też bezprzewodowe.

Iskrobezpieczne loggery firmy Madgetech są wykorzystywane do pracy w środowiskach wysokiego ryzyka takich jak kopalnie, gazownie, rafinerie czy też zakłady biotechnologiczne. Urządzenia mierzą i rejestrują : temperaturę, wilgotności i ciśnienie.

Loggery monitorujące pracę urządzeń zostały stworzone celem pomocy w rozwiązywaniu problemów i testowaniu między innymi : zmywarek, piekarników , pieców , suszarek oraz innych wrażliwych na zmiany temperatury. Użyte mogą być do weryfikowania czy urządzenie pracuje w właściwych temperaturach. Urządzenia skonstruowano tak aby zdolne były do pracy w środowiskach w których panuje wysoka temperatura .

Loggery MadgeTech przeznaczone dla przemysłu farmaceutycznego są precyzyjnymi urządzeniami monitorującymi i rejestrującymi procesy produkcji, transportu i przechowywania farmaceutyków. Seria zawiera zarówno loggery przewodowe jak i bezprzewodowe rejestrujące temperaturę, wilgotność oraz pH . Urządzenia cechuje łatwość obsługi, wystarczy uruchomić i umieścić w monitorowanym środowisku. Po zakończonym procesie dane są zgrywane do komputera celem ich analizy i przechowywania.

Loggery transportowe monitorują i rejestrują temperaturę, wilgotność i poziom wstrząsów podczas całego transportu . Urządzenia są łatwe w obsłudze wystarczy wcisnąć przycisk start i umieścić logger w transporcie. Kiedy produkt osiągnie cel dane dotyczące warunków transportu mogą być szybko z loggera odzyskane i zanalizowane. Wiele urządzeń przeznaczonych do tego typu zadań jest wyposażonych w diody LED alarmujące o przekroczeniach w zadanych parametrach.

Loggery sterylizacji parowej używane są do monitorowania , rejestrowania i walidacji każdego cyklu sterylizacji. Solidnej  konstrukcji loggery zdolne pracować w temperaturach do 150°C i środowisku wysokiego ciśnienia panującego w sterylizatorze. Każde urządzenie mierzy parametry zgodnie z przedziałem czasowym zadanym przez użytkownika , tym samym podając wartości dla każdego cyklu procesu.